Tuesday, November 22, 2005

Øygarden 22.11.05Svellingen: 1 Great Northern Diver / Islom S

Hjelme: 1 Woodcock / Rugde, 1 Water Rail / Vannrikse

Tjeldstø: 1 Scaup / Bergand, 1 Yellowhammer / Gulspurv (scarce late autumn migrant here)

Øygarden 18.11.05

Sæle: chaffinch / bokfink 1F
Husevatnet: stokkand 10, grågås 2, kvinand 1, toppand 1, scaup / bergand 1
Hellesøy: storskarv 65S, Whooper swan / sangsvane 4S, Grey-headed Woodpecker / gråspett 1, White-tailed Eagle / havørn 2-3, spurvehauk 1S
Hjelme: Jay / nøtteskrike 1, Water Rail / vannrikse 2, svartmeis 1, grankorsnebb 15
Nautnes: White-throated Dipper / fossekall 1

Observer: Jon Djupvik

Thursday, November 17, 2005

Øygarden 17.11.05
Tjeldstø: 1 little grebe / dvergdykker
Also 1 scaup / bergand and 2 Greylags / grågås

Svellingen: 1 Chiff-chaff ( gransanger), 2 Little Auk / alkekonge

Sæle: 1 Blackcap / Munk

Wednesday, November 16, 2005

Øygarden 16.11.05


1 scaup / bergand på Husvatnet
1 Black redastart / svartrødstjert at Solberg